#niet alleen

Landelijke kerken en christelijke maatschappelijke organisaties hebben samen een platform #nietalleen opgericht om mensen die hulp nodig hebben in contact te brengen met mensen die kunnen helpen. Wie hulp nodig heeft, kan dat kenbaar maken via de website www.nietalleen.nl of door te bellen (0800-1322).

Geplaatst in Nieuws

Hulp bij coronavirus

De verschillende activiteiten en mogelijkheden om elkaar te ondersteunen bij gevolgen van de coronavirus epidemie zijn te vinden op https://welsaam.nl/faciliteiten-coronavirus-welsaam/

Geplaatst in Nieuws

Noodfonds Wageningen

Het Noodfonds Wageningen is in januari 2018 van start gegaan. Het is bedoeld voor kortdurende urgente kosten voor levensonderhoud.

Geplaatst in Nieuws

Oude mensen in aanleunwoning houden zorgpakket

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat de ouderen die in 2014 al een zorgpakket hadden in hun aanleunwoning, hun zorgpakket kunnen blijven ontvangen. Het gaat om een groep oude mensen die op 31 december 2014 deze hulp al kreeg. Door de nieuwe regelingen in de zorgsector zouden deze mensen hun huidige zorg mogelijk kwijtraken, zodat ze niet meer zelfstandig konden wonen. Van Rijn heeft in overleg met koepelorganisaties nu besloten dat het huidige pakket overeind kan blijven. De praktische uitvoering en juridische onderbouwing moet hij nog verder bespreken. Maar zorgkantoren kunnen de betrokken zorgaanbieders en cliënten al gaan inlichten over de oplossing.

Geplaatst in Nieuws

Huis verkopen?

Het Zilver Wonen Fonds het nieuws en Radar waarschuwt. Het Zilveren Wonen Fonds is een commerciële partij die huizen van ouderen opkoopt voor 80 procent van de waarde en voor 5,5 procent van de waarde terug verhuurt aan de bewoners. Voor de ouderen een heel ongunstige deal; voor het  Fonds een lucratief.  Alleen mensen die acuut geld nodig hebben zullen gebruik van dergelijke ongunstige deals.

Geplaatst in Nieuws

Zo houden mantelzorgers het vol

Mantelzorgers en zorgvrijwilligers zijn bang voor de veranderingen in de zorg die volgend jaar werkelijkheid worden. Worden ze verplicht meer zorg te leveren voor hun partner? Heeft er iemand oog voor hun overbelasting? Waar klop je aan voor hulp? En hoe combineer je zorgtaken met werk of school?
Het Sociaal en Cultureel Planbureau publiceerde medio september het rapport ’Hulp geboden’, en trekt conclusies over de mogelijkheden en grenzen van meer onderlinge zorg. Het SCP sprak met vierhonderd mantelzorgers, zorgvrijwilligers en medewerkers uit de zorg. Tien tips uit het hart van de samenleving voor gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, werkgevers en scholen.
Dit rapport is door het SCP opgesteld op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is een vervolg op de publicatie Informele zorg in Nederland.  http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2014/Hulp_geboden

 

Geplaatst in Nieuws

Mantelzorgboete?

Onlangs stemde de Tweede Kamer in met wetsvoorstellen Werk en bijstand van staatssecretaris Klijnsma om een kostendelersnorm in te voeren voor bijstandsuitkeringen. Vanaf 1 juli 2015 krijgen bijstandsgerechtigden die met meerdere mensen een woning delen straks een lagere uitkering. Zij delen immers hun kosten en daardoor zijn de kosten per persoon lager.
Er is in februari door 50Plus een motie ingediend om voor mantelzorgers een uitzondering te maken, maar die heeft het niet gehaald. Het onderwerp is voor de politiek nu weer actueel. Als die uitzondering er niet komt, betekent het voor zorgbehoevende ouders die bij kinderen gaan inwonen (of andersom) dat zij € 300 worden gekort op hun AOW uitkering, die wordt verlaagd van 70% naar 50%. Mochten de kinderen een bijstandsuitkering hebben, dan zal ook deze verlaagd worden. De maatregel staat haaks op het streven naar participatie en zelfredzaamheid en wordt gezien als een boete op mantelzorg.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3638906/2014/04/22/Grote-onrust-over-mantelzorgboete.dhtml

Geplaatst in Nieuws